مجله ی مصور قهوه پانزدهم هرماه منتشر می شود.

قهوه با روش هنری و فرهنگی در مورد سبک زندگی، هنر و غذاست. مقالات و پیشنهادهای خود را به سردبیری و سایر بخش های نشریه از این طریق ارسال کنید.

آدرس نشریه: تهران،میدان آرژانتین، خیابان الوند،شماره ی 22، واحد 5.6.9.10

تلفن تماس نشریه: 88209402

ادرس اینستاگرام : ghahvehmagazin

سمت

اسم

Email

سردبیر

نادر داودی

naderdavoodi@ghahvehmagazine.ir

شورای سیاست گذاری

دکتر حسین خطیبی ، رضا علیدادی، نادر داودی

 

دبیر تحریریه

نازیلا لباف

nazila_labaf@ghahvehmagazine.ir

مدیر هنری

حسن کریم زاده

hassan_karimzadeh@ghahvehmagazine.ir

آرایش صفحات

انوشه صادقی زاده

Anooshe_sadeghi@ghahvehmagazine.ir

وب سایت

اویس رستمی

oveysrostami@ghahvehmagazine.ir

ناظر توزیع

امیر حسین غیاثی زاده

p.amir28@ghahvehmagazine.ir

توزیع و اشتراک

یاسمین صفری

ysafarizadeh@ghahvehmagazine.ir

سازمان آگهی ها

سمیرا هاشمی

s.hasheminoor@ghahvehmagazine.ir

دبیرسرویس ترجمه

میترا هوشیار

mitragraph@ghahvehmagazine.ir